คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเสวนาวิชาการ "กลยุทธ์กล่องสุ่ม กับการคุ้มครองผู้บริโภค"

28/12/2564 16:59:03น. 424
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนาวิชาการ "กลยุทธ์กล่องสุ่ม กับการคุ้มครองผู้บริโภค"   เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการ "กลยุทธ์กล่องสุ่ม กับการคุ้มครองผู้บริโภค" ผ่านระบบออนไลน์ zoom และไลฟ์สดผ่านเพจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนา ดังนี้ 1.นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
2.นายภัทรกร ทีปบุญรัตน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.)
3.นายบัญชา อินทรวิเศษ หัวหน้าฝ่ายการพนัน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
4.อาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 5.นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร
เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถโหลดเกียรติบัตรได้ที่
https://datastudio.google.com/u/2/reporting/c1802d5c-ce8f-456f-b0bb-bcb42a541b73/page/5KOhC
วิธีดาวน์โหลด
https://www.youtube.com/watch?v=_XgO6qAKiT8      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
28/12/2564 16:59:03น. 424
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน