คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ

24/12/2564 11:09:52น. 98
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

          ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “Artificial Blood: What did we achieve until now?” หรือ “เลือดเทียม: เราทำอะไรสำเร็จจนถึงตอนนี้” โดยมีวิทยากร Prof.Dr.Hans Baumler จาก Charite – Universitatsmedizin Berlin ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิด โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนรู้ของบุคคลากร นิสิต ผู้ที่สนใจในองค์กร และเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ นอกจากนั้น Prof.Dr.Hans Baumler ยังได้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท รวมทั้งแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและสหกิจศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.นิจติยา สุวรรณสม, ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
24/12/2564 11:09:52น. 98
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ #Charite – Universitatsmedizin Berlin
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน