อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นนักแสดงและกรรมการตัดสินในการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL)

15/11/2564 14:19:12น. 390
   อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นนักแสดงและกรรมการตัดสิน ในการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) รอบ Role Play (บทบาทสมมติ) ภาษาไทย  ที่จัดขึ้นโดย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีผู้พิพาษา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย กิจกรรมจัดขึ้นผ่านระบบ Zoom Online

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นนักแสดงและกรรมการตัดสินในการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) รอบ Role Play (บทบาทสมมติ) ภาษาไทย ที่จัดขึ้นโดย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผู้พิพาษา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย กิจกรรมจัดขึ้นผ่านระบบ Zoom Online


เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ http://www.law.up.ac.th/   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.พลอยขวัญ เหล่าอมต   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.พลอยขวัญ เหล่าอมต   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
15/11/2564 14:19:12น. 390
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน