อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นนักแสดงและกรรมการตัดสินในการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL)

15/11/2564 14:19:12น. 2319
   อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นนักแสดงและกรรมการตัดสิน ในการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) รอบ Role Play (บทบาทสมมติ) ภาษาไทย  ที่จัดขึ้นโดย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีผู้พิพาษา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย กิจกรรมจัดขึ้นผ่านระบบ Zoom Online

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นนักแสดงและกรรมการตัดสินในการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) รอบ Role Play (บทบาทสมมติ) ภาษาไทย ที่จัดขึ้นโดย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผู้พิพาษา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย กิจกรรมจัดขึ้นผ่านระบบ Zoom Online


เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ http://www.law.up.ac.th/   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.พลอยขวัญ เหล่าอมต   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.พลอยขวัญ เหล่าอมต   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
15/11/2564 14:19:12น. 2319
Print Friendly and PDF

อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นนักแสดงและกรรมการตัดสินในการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL)

#SDG16 #SDG17 #SDG4 #University of Phayao #uplaw
#sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน