คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับงานบริการชุมชน

8/11/2564 13:50:18น. 502
NBT
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านรับชมคลิปสัมภาษณ์สดคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในหัวข้อเรื่อง "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับงานบริการชุมชน" เผยแพร่ทางรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่วงสนทนามองเมืองเหนือ ช่อง NBT โดยการบริการชุมชนถือเป็นภาระกิจที่สำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"

สามารถรับชมผลงานการบริการวิชาการแก่ชุมชนได้ที่ Facebook : วิศวะ มพ. สู่ชุมชน (EN2C) หรือติดต่อเพื่อรับบริการให้คำปรึกษาได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 544 666 66 ต่อ 3392

#EN2C #วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา

        

facebooktwitterline


ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
8/11/2564 13:50:18น. 502
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน