คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศงดให้บริการทางทันตกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุข วันที่ 21 ตุลาคม 2564

18/10/2564 15:17:00น. 1379
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ประกาศงดให้บริการทางทันตกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุข  วันที่ 21 ตุลาคม 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประกาศงดให้บริการ
ทางทันตกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุข
วันที่ 21 ตุลาคม 2564

 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ได้กระจายตัวเพิ่มขึ้นบริเวณตำบลแม่กาและชุมชนใกล้เคียง

ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยาและจังหวัดพะเยา

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง
ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

คณะผู้จัดงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ทพ.ทศพล อินประโคน   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
18/10/2564 15:17:00น. 1379
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศงดให้บริการทางทันตกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุข วันที่ 21 ตุลาคม 2564

#โรงพยาบาลทันตกรรม #คณะทันตแพทยศาสตร์
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน