คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการทางทันตกรรม โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2564

15/10/2564 10:45:48น. 2830
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการทางทันตกรรม โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2564 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564


เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันที่ได้กระจายตัวนั้น และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบตามมา คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขอปรับเปลี่ยนการให้บริการทันตกรรม ดังนี้

 

1. ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการทางทันตกรรม แสดงหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19
โดยแสดงหลักฐานดังกล่าว ณ จุดคัดกรอง อาคาร 2 ชั้น 1 หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยวิธี RT-PCR หรือการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ให้แสดงหลักฐานหรือแสดงใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเข้ารับบริการ

 

2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการทางทันตกรรม เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ดังนี้

2.1 ให้การตรวจวินิจฉัย สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่ผ่านการคัดกรองและไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19

2.2 ยกเลิกหัตถการ ขูดหินน้ำลาย ในวัน-เวลา ดังกล่าวทุกกรณี

2.3 เพิ่มจำนวนรายการหัตถการ ถอนฟัน จากเดิม 60 ราย เป็น 120 ราย

2.4 รายการหัตถการ อุดฟัน จำนวนคงเดิม (30 ราย) ทำภายใต้แผ่นยางกันน้ำลาย และต้องใช้เครื่องดูดละอองฝอย (Extra oral suction) ในหัตถการที่ฟุ้งกระจาย

 

3. ผู้มาเข้าร่วมงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2564 แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่


3.1 ผู้เข้าร่วมงานประเภท สีแดง คือ งดให้เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับคนเข้าร่วมงานที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID – 19  (PUI SUSPECTED CASE)หรือ ผู้ที่เคยมีประวัติได้รับเชื้อโคโรนา 2019 (CONFIRMED CASE) และได้รับการจำหน่ายออก

จากระบบการดูแลทางการแพทย์น้อยกว่า 30 วัน หรือ ยังมีอาการแสดงของโรคอยู่

3.2 ผู้เข้าร่วมงานประเภท สีน้ำเงิน คือ ให้การตรวจวินิจฉัย / รักษาด้วยหัตถการถอนฟันได้

สำหรับคนเข้าร่วมงานที่ไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 (NON-PUI CASE)

ได้รับวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ หรือไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน และ ไม่มีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK

3.3 ผู้เข้าร่วมงานประเภท สีเขียว คือ ให้การตรวจวินิจฉัย / รักษาด้วยหัตถการถอนฟัน หรืออุดฟันได้ภายใต้แผ่นยางกันน้ำลายและต้องใช้เครื่องดูดละอองฝอย (Extra oral suction) ในหัตถการที่มีการฟุ้งกระจาย

สำหรับคนเข้าร่วมงานที่ไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 (NON-PUI CASE)

ได้รับวัคซีนครบเกณฑ์และต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ

มีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ที่ตรวจไม่พบเชื้อ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ทพ.ฐากูร ผาลา   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
15/10/2564 10:45:48น. 2830
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการทางทันตกรรม โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2564

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะทันตแพทยศาสตร์ #โรงพยาบาลทันตกรรม #วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2564
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน