คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

8/10/2564 13:29:02น. 667
คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์, อาจารย์สมศักดิ์ แนบกลาง, อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรการกุลเกษม และนายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร ร่วมกับ เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วมประกอบด้วย
1.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
2.เครือข่ายสวัสดิการชุมชน
3.เครือข่ายสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา
4.เครือข่ายผู้สูงอายุ
5.เครือข่ายทรัพยากร และเครือข่ายอื่น ๆ รวมกว่า 70 คน ร่วมกันสรุปบทเรียนและผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งวางแผนการขับเคลื่อนประเด็นในปี 2565-2570 โดยครูมุกดา อินต๊ะสาร นายกสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา นำสรุปบทเรียนและรับฟังข้อคิดเห็นใน 4 ประเด็น/ด้าน ประกอบด้วย
(1) ประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพะเยา
(2) ประเด็นพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรที่เป็นธรรม
(3) ประเด็นพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบ
(4) ประเด็นพัฒนาสวัสดิการชุมชนสู่ความมั่นคงของชีวิตคนพะเยา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดพะเยาและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปหากต้องการความช่วยเหลือด้านการให้คำปรึกษากฎหมาย
ติดต่อคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร 054-466-666 ต่อ 1619
เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ http://www.law.up.ac.th/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
8/10/2564 13:29:02น. 667
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน