คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก เหรียญเงิน

22/9/2564 11:00:21น. 1421
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก (เหรียญเงิน) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสที่ 2 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 เป็นการตรวจประเมินแบบผสมสานโดยการตรวจประเมินจากระบบส่วนกลางในรูปแบบออนไลน์ (Online) และการตรวจประเมินในพื้นสำนักงาน (Onsite) โดยมีผู้ตรวจประเมิน 4 ท่าน โดยครอบคลุมการดำเนินงานตามเกณฑ์ทั้ง 6 หมวด 23 ประเด็น โดยการสัมภาษณ์ทีมงาน/คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ และร่วมหารือเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
22/9/2564 11:00:21น. 1421
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก เหรียญเงิน

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg3 #sdg7 #sdg13 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน