คณะ ICTมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก เหรียญเงิน

21/9/2564 10:54:15น. 1358
ICT Green Office
       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก (เหรียญเงิน) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ในรูปแบบ ONSITE และ ONLINE จากคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office Standard) (ผลการรับรองสำนักสีเขียวของหน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน ประกอบด้วย หน่วยงานจากองค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน มากกว่า 82 หน่วยงาน ทั่วประเทศ)

       ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดการดำเนินงานของ Green Office ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ที่เว็บไซต์ https://ict.up.ac.th/web/greenoffice  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
21/9/2564 10:54:15น. 1358
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICTมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก เหรียญเงิน

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg7 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน