คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานหลักสูตรและรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานหลักสูตร ร่วมกับคณาจารย์ในคณะ

17/9/2564 15:45:42น. 288
 คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานหลักสูตร และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานหลักสูตร  ร่วมกับ คณาจารย์ในคณะ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานหลักสูตรและรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานหลักสูตร ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ห้องประชุมคณบดี และการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ทรงพันธ์ อนุพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
17/9/2564 15:45:42น. 288
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน