เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ในหัวข้อ “กฎหมายเพื่อผู้บริโภค : การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค คดีผู้บริโภค และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”

10/9/2564 18:22:04น. 613
เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ในหัวข้อ “กฎหมายเพื่อผู้บริโภค : การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค คดีผู้บริโภค และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”

คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา (มหาวิทยาลัยพะเยา) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับ กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกันจัดกิจกรรม เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ในหัวข้อ “กฎหมายเพื่อผู้บริโภค : การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค คดีผู้บริโภค และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ ยุติธรรมจังหวัดพะเยา นางเสาวลักษณ์ กิตติวงศ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ถือเป็นบูรณาการของเครือข่ายทางสังคมสถาบันหน่วยงานภาคเครือข่ายทุกทุกหน่วยงาน และคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน(มหาวิทยาลัยพะเยา) ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้ทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท เพื่อยุติปัญหาด้วยสันติวิธี นำไปสู่การปรองดองสมานฉันท์ของสังคม นำไปสู่ ความรัก ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาลดความรุนแรงความแตกแยกในสังคม ลดปริมาณคดีอาชญากรรมและคดีอื่น ๆ เกิดความสันติสุข ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม ให้กับประชาชนในจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล กล่าวว่า “คลินิกกฎหมาย ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย และผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ให้ตอบสนองภารกิจอำนวยความยุติธรรมในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้รับและเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างง่ายรวดเร็ว ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน สร้างศูนย์กลางการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน อีกทั้งยังเป็นส่วนของการศึกษา และนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบของการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในอนาคตต่อไป”


Facebook:ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา (มหาวิทยาลัยพะเยา) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา https://www.facebook.com/upmediation
facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/UP.Law.School เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ http://www.law.up.ac.th/



     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
10/9/2564 18:22:04น. 613
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน