คณะนิติศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายแก่นิสิต ผ่านระบบการสอนออนไลน์ โดยวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง

7/9/2564 22:43:45น. 2581
#SDG4 #SDG5 #SDG10 #SDG16 #SDG17 #นิติมพ #schooloflaw #universitityofphayao #นิติศาสตร์มอพะเยา เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ http://www.law.up.ac.th/

วันที่ 5 กันยายน 2564 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายแก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบการสอนออนไลน์ โดยวิทยากรพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญา ในหัวข้อ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
7/9/2564 22:43:45น. 2581
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายแก่นิสิต ผ่านระบบการสอนออนไลน์ โดยวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง

#SDG16 #SDG4 #SDG17 #SDG10 # school of law #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน