คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564

2/9/2564 16:23:08น. 1349
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันพฤหัสที่ 2 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 เป็นการตรวจประเมินแบบผสมสานโดยการตรวจประเมินจากระบบส่วนกลางในรูปแบบออนไลน์ (Online) และการตรวจประเมินในพื้นสำนักงาน (Onsite) โดยมีผู้ตรวจประเมิน 4 ท่าน โดยครอบคลุมการดำเนินงานตามเกณฑ์ทั้ง 6 หมวด 23 ประเด็น โดยการสัมภาษณ์ทีมงาน/คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ และร่วมหารือเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
2/9/2564 16:23:08น. 1349
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #SCIENCEUP #UniversityofPhayao
#sdg3 #sdg7 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน