โรงเรียนสาธิตฯมุ่งยกระดับ เข้ารับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี2564

2/9/2564 12:55:40น. 1182
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ????
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ได้เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2564 ซึ่งมีการตรวจประเมินโดยการนำเสนอข้อมูลและการสัมภาษณ์ รวมทั้งการตรวจประเมินสถานที่จริง โดยได้จัดรูปแบบการประเมินในรูปแบบออนไลน์และการประเมินครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวสิรินธร วารินทร์ ผู้เชี่ยวชาญระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นายธีระศักดิ์ ประคำเวช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นางสาวปิยนุช ทรวงคํา นางดวงใจ ดวงทิพย์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1 เชียงใหม่
และ ดร.มนูญ ใจซื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ตรวจประเมิน


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
2/9/2564 12:55:40น. 1182
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงเรียนสาธิตฯมุ่งยกระดับ เข้ารับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี2564

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #GREENOFFICE
#sdg3 #sdg6 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน