ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

27/8/2564 15:45:57น. 580
โครงการสำนักงานสีเขียว
           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการสำนักงานสีเขียว ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณร่มศิริ เสียงใส ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สำนักงานสีเขียว โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ รับทราบหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่ออายุ สำนักงานสีเขียว (Green Office) ในปี พ.ศ. 2565 ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
27/8/2564 15:45:57น. 580
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน