คณะนิติศาสตร์เข้าร่วม โครงการนิสิตจิตอาสา กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

13/8/2564 17:58:45น. 3578
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วม โครงการนิสิตจิตอาสา กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00น. ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย,อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการสอนและพัฒนาคุณภาพนิสิต,นางนลภัส ปัญญาวงค์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ และนางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานคลินิกกฎหมาย เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วม โครงการนิสิตจิตอาสา กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณบ้านพักผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา

#SDG15 #schooloflaw #UniverdityOfPhayao #นิติมพ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
13/8/2564 17:58:45น. 3578
Print Friendly and PDF

คณะนิติศาสตร์เข้าร่วม โครงการนิสิตจิตอาสา กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#sdg15 #uplaw #lawup
#sdg13 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน