คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green office) ระดับดี

30/7/2564 10:34:34น. 1500
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, Green Office
     วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับมอบโล่รางวัล (ระดับดี-ทองแดง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2563
     ทั้งนี้หลังจากได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green office) ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กำหนดแนวทางและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษา เพื่อส่งผลดีต่อบรรยากาศในการทำงาน บรรยายการศในการเรียน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้การทำงานและการศึกษาเล่าเรียนเป็นไปด้วยความสุข ปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อบุคลากรและนิสิตทั้งในคณะและต่างคณะที่ได้มีใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
30/7/2564 10:34:34น. 1500
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green office) ระดับดี

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg3 #sdg7 #sdg13 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน