กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตพิการใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams

15/7/2564 11:53:12น. 1577
เข้าร่วมประชุมออนไลน์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 -11.30 น. งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตพิการใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ กล่าวต้อนรับนิสิตพิการ ผู้ปกครอง อีกทั้งให้โอวาทและ ให้แนวคิดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แก่นิสิตพิการที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ในการนี้ นายอภิเชษฐ ดูใจ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ ได้บรรยายเเรื่องความพร้อมและการให้บริการนิสิตพิการของงานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการและสิทธิที่นิสิตพิการจะต้องทราบ ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ / นายอภิเชษฐ ดูใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
15/7/2564 11:53:12น. 1577
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตพิการใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams

#sdg4 #sdg7 #sdg8

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน