สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ แนวทางการดำเนินงานและการเขียนโครงการ (ออนไลน์)

5/7/2564 14:55:20น. 1695
สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ แนวทางการดำเนินงานและการเขียนโครงการ (ออนไลน์)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแนวทางการดำเนินงานและการเขียนโครงการ (ออนไลน์) โดยมีอาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร ในกิจกรรมดังกล่าว วิทยากรได้พูดถึงหลักการในการทำกิจกรรม การทำกิจกรรมตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ การออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องตามหลักสูตรของคณะ การทำงานเป็นทีม การยอมรับความแตกต่าง และหลักการเขียนโครงการของสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
5/7/2564 14:55:20น. 1695
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ แนวทางการดำเนินงานและการเขียนโครงการ (ออนไลน์)

#สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ #คณะนิติศาสตร์ #uplaw
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน