คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการกิจกรรม Science Cleaning Day

16/6/2564 16:43:38น. 1767
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการกิจกรรม Science Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำงานส่วนตัว (5ส.) เพื่อเตรียมเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว และปรับภูมิทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ลานหน้าห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
16/6/2564 16:43:38น. 1767
Print Friendly and PDF

คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการกิจกรรม Science Cleaning Day

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg3 #sdg7 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน