คณะ ICT จัด Coaching กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน

15/6/2564 17:55:13น. 389
Coaching Green Office
      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัด Coaching กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของคณะฯ จากนั้นประธานหมวด 1 – 6 นำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละหมวด ให้กับอาจารย์พยุงศักดิ์ บุญสิทธิ์ และคุณรัฐพล วงศ์ลาภสุวรรณ ทีมงานจากบริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น Coaching รับฟังการนำเสนอและให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลให้พร้อมสำหรับการตรวจประเมินในครั้งต่อไป


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
15/6/2564 17:55:13น. 389
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน