ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ

25/5/2564 16:53:09น. 4537
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
25/5/2564 16:53:09น. 4537
Print Friendly and PDF

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ

#school of law #คณะนิติศาสตร์ #นิติมพ #sdg4
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน