เตรียมเปิดเส้นทางธรรมชาติสวนป่าต้นคำมอกหลวง ภูมิทัศน์แห่งใหม่ใน ม.พะเยา

27/4/2564 11:51:38น. 1041
เปิดเส้นทางธรรมชาติสวนป่าต้นคำมอกหลวง
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ชัชวาล วงค์ชัย และบุคลากรกองอาคารสถานที่ ลงพื้นที่สำรวจต้นคำมอกหลวงภายในมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนดำเนินการจัดภูมิทัศน์ให้เป็นสวนป่า เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ กรีนโซน ภายใต้โครงการการอนุรักษ์ต้นคำมอกหลวงในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมี 2 แห่ง คือ
      1. ลานคำมอกหลวง หน้าทางขึ้นพระพุทธภุชคารักษ์
      2. ลานคำมอกหลวง หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

           ต้นคำมอกหลวงเป็นพืชพื้นถิ่นของภาคเหนือตอนบน พบครั้งแรกที่ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ และมีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในเขตภาคเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา คำมอกหลวงเป็นต้นไม้ที่มีดอกกลิ่นหอมและสามารถพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์น้ำหอม อีกทั้งส่วนต่าง ๆ ของต้นคำมอกหลวงยังมีคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพรและได้รับการวิจัยเพื่อต่อยอดสู่การสร้างยาต้านไวรัส หลายชนิด อีกทั้งฤทธิ์ทางสมุนไพรจากส่วนประกอบต่างๆ ของพืช ยังไม่ได้รับการศึกษาวิจัยอย่างละเอียด ทั้งนี้รวมถึงสีย้อมธรรมชาติที่ได้จากต้นคำมอกหลวงด้วยเช่นกัน การกระจายพันธุ์ของคำมอกหลวงพบได้อย่างในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีจำนวนต้นคำมอกหลวงในป่าธรรมชาติราว 60-70 ต้น ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้ที่จะทำการพัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์ พืชท้องถิ่นนี้ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างจริงจังเพื่อสร้างอาชีพ และผลิตภัณฑ์


          นอกจากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำภายในมหาวิทยาลัยโดยสำรวจการทำแนวร่องน้ำ เพื่อดักน้ำ ผันน้ำเข้ามากักเก็บในมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด เป็นการวางแผนการใช้น้ำในปีนี้และปีหน้า เส้นทางน้ำที่ได้สำรวจมีดังนี้
              เส้นทางที่ 1 พระพุทธภุชคารักษ์
              เส้นทางที่ 2 อาคารเรียนรวมภูกามยาว
              เส้นทางที่ 3 อ่างเก็บน้ำแห่งที่ 2
              เส้นทางที่ 4 สนามฟุตบอลข้างหอพัก UP DORM
              เส้นทางที่ 5 โรงประปา และบริเวณป่าสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    กองอาคารสถานที่ / ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
27/4/2564 11:51:38น. 1041
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน