คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการถนนวัฒนธรรมสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นพะเยา SUPER KPI ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดวาดภาพ "วิถีพะเยา"

22/4/2564 11:53:02น. 4936
SUPER KPI
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการถนนวัฒนธรรมสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นพะเยา SUPER KPI ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดวาดภาพ "วิถีพะเยา" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตเป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และนางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดพะเยา และเพื่อสะท้อนวิถีพะเยาในมุมมองของฉันผ่านภาพวาดข้างกำแพง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 13 ทีม จัดวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ตรอกราชวงศ์ ข้างร้านนิทานบ้านต้นไม้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
22/4/2564 11:53:02น. 4936
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการถนนวัฒนธรรมสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นพะเยา SUPER KPI ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดวาดภาพ "วิถีพะเยา"

#คณะนิติศาสตร์ #uplaw
#sdg13 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน