ประหยัดน้ำเพื่อเรา ชาว มพ.

30/3/2564 15:18:30น. 2035
ประหยัดน้ำ

          การจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ปัจจุบัน มีการจัดทำแผนการใช้น้ำดิบและน้ำประปาของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นข้อมูลการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูกาลหน้าแล้ง (มีนาคม-พฤษภาคม) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำเสนอข้อมูลการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำและปริมาณน้ำคงเหลือจากแหล่งน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 เท่าที่ฟุตวาล์วสามารถสูบได้ + ใช้เครื่องพญานาคสูบน้ำในอ่าง เราคาดการณ์ใช้น้ำได้ถึง 11 มิถุนายน 2564 เป็นสัญญาณบ่งบอกให้เราทราบว่า เราต้องใช้น้ำอย่างประหยัด และรู้คุณค่า กันนะคะ


#SavewaterSavetheUP


 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี / งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    กองอาคารสถานที่ / ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
30/3/2564 15:18:30น. 2035
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ประหยัดน้ำเพื่อเรา ชาว มพ.

#ประหยัดน้ำ
#sdg6 #sdg13 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน