คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

24/3/2564 11:21:56น. 2185
คณะผู้บริหารเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
              เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (รองศาสตราจารย์.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ) และผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชัชวาล วงค์ชัย) ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บรรณสาร และการเรียนรู้ โดยมี ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการขนย้ายหนังสือและการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในอาคาร เพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ใช้บริการภายนอกต่อไป


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
24/3/2564 11:21:56น. 2185
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

#ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ #คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg4 #sdg7 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน