คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดตั้งIEEE Thailand Section

2/3/2564 10:59:33น. 2026
IEEE Thailand Section
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดตั้ง
IEEE Thailand Section SIGHT (Special Interest Group in Humanitarian Technology) ประจำประเทศไทย
โดยได้รับการอนุมัติจาก IEEE Humanitarian Activity Committee ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ 14 ธันวาคม 2563
โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน และมีพื้นที่ในการดำเนินโครงการในจังหวัดพะเยา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชนในชุมชน
ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมผ่าน IEEE SIGHT ได้ที่ https://sight.ieee.org
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   peerapong.ke@up.ac.th   
2/3/2564 10:59:33น. 2026
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดตั้งIEEE Thailand Section

#IEEE Thailand Section


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน