นักวิจัย ม.พะเยา รับรางวัล"อิสรเมธี" ผู้ทำความดีเพื่อสังคม จากท่าน ว.วชิรเมธี พร้อมมอบเงินทั้งหมด ให้กับชุมชนอนุรักษ์นกยูงไทย

26/2/2564 23:26:48น. 457
มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยพะเยาโดย ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี นักวิจัยนกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัล “อิสรเมธี” ครั้งที่13 จากท่าน ว.วชิรเมธี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 

โดยความร่วมมือจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิวิมุตตยาลัย ในการค้นหาผู้ที่ทำความดีเพื่อสังคม สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อพัฒนาชุมชน สามารถเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อสังคมอย่างแท้จริง


ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี นักวิจัยนกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัล


ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี นักวิจัยนกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “จากงานวิจัยเล็ก ๆ สู่มิติความหลากหลายของการทำงานเพื่อชุมชน โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์นกยูงของจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างคุณค่า สู่มูลค่าทางวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งรางวัลที่ได้รับในวันนี้

ขอมอบให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนการอนุรักษ์นกยูงไทย พร้อมเงินรางวัลที่ได้รับจำนวน 250,000 บาท มอบให้กับชุมชนกลุ่มอนุรักษ์นกยูงไทย เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน และต่อยอดในการพัฒนาเรื่องของการอนุรักษ์นกยูงไทยต่อไป พร้อมตั้งมั่นในการขับเคลื่อนการทำงานเรื่องของนกยูง ให้คนกับนกยูง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ”


ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี นักวิจัยนกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัล


ในการนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิวิมุตตยาลัย จึงมอบรางวัล อิสรเมธี ให้กับ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี และคณะทำงาน ในการสร้างงานวิจัยคุณประโยชน์ให้กับสังคม  เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป


ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี นักวิจัยนกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัล

รับชมวีดิทัศน์ ฐานที่มั่นสุดท้ายนกยูงไทย

              

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
26/2/2564 23:26:48น. 457
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน