คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2564

19/2/2564 11:08:25น. 444
คณะนิติศาสตร์ ได้ประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้ประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 เพื่อทบทวนความรู้ ถอดบทเรียน และเตรียมความพร้อมในการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
19/2/2564 11:08:25น. 444
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน