การจัดอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office)

18/2/2564 13:49:25น. 504
#สำนักงานสีเขียว #GreenOffice
        วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมกองอาคารสถานที่ ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) ประจำปี 2564 ให้กับทุกคณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อส่งเสริมให้กับหน่วยงานต่างๆ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและและน้ำเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศรวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน นำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  


        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตฝึกงานประชาสัมพันธ์ นางสาวปาริดา มณีสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นิสิตฝึกงานประชาสัมพันธ์ นางสาวปาริดา มณีสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
18/2/2564 13:49:25น. 504
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน