บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี พ.ศ. 2564

11/2/2564 17:33:39น. 397
บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. นางณลภัส ปัญญาวงค์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ พร้อมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office และ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมกองอาคารสถานที่ เป็นวิทยากรบรรยาย หลักการและวิธิการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
11/2/2564 17:33:39น. 397
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน