บุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา"

10/2/2564 11:16:51น. 396
บุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา"

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางณลภัส ปัญญาวงค์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ พร้อมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา" จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา(UPSR) กองกิจการนิสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ตรงตามอัตลักษณ์บัณฑิตในด้านการมีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งสร้างกิจกรรมให้กับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
10/2/2564 11:16:51น. 396
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน