อธิการบดี ม.พะเยา ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

18/1/2564 17:59:28น. 3180
มหาวิทยาลัยสีเขียว
วันนี้วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ลงพื้นที่สำรวจปรับภูมิทัศน์ ณ อาคารเรียนรวม (CE) ในการเตรียมความพร้อม เปิดเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวแห่งนี้

    
     พร้อมกันนี้ ได้เข้าสำรวจ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ในการคุมเข้ม ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด


   
   ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้สำรวจและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต อาทิ การปรับปรุงจุดจอดบริการรถโดยสาร NGV บริเวณด้านหน้าคณะศิลปศาสตร์ ให้สะดวกและปลอดภัยสำหรับนิสิตในการรอรถโดยสาร พร้อม เพิ่มตู้ Bare Box บริเวณโรงอาหารอาคารเรียนรวม (CE) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อาหาร ให้กับนิสิตมากขึ้น และสำรวจภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียว ในการต้อนรับผู้ที่มาติดต่อรับบริการภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างสวยงาม


     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับ นิสิต ตลอดจนบุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบโจทย์ต่อความต้องการของสังคม พร้อมผู้บริหารที่มุ่งมั่น ขับเคลื่อนและพัฒนา ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมรับใช้สังคมอย่างสมบูรณ์แบบ 


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ข้อมูล นางสาวกนกวรณ ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ / ข่าว ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
18/1/2564 17:59:28น. 3180
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี ม.พะเยา ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

#COVID-19 #UniversityofPhayao ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg6 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน