นิสิต SEEN เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

15/12/2563 16:32:29น. 2390
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
นิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย นายชานนท์ วงค์ลังกา น.ส.ธัญทิชา พิพิธกุล น.ส.ปานรวี ยุทธวงค์ น.ส.ศิราธินี กันทะวงค์ และนายธนัชดิศย์ ขำสา เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) พร้อมรับเกียรติบัตรเครือข่ายนิสิตที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 จากหน่วยงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้ากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
15/12/2563 16:32:29น. 2390
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิต SEEN เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

#University of Phayao #SEEN UP
#sdg4 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน