นิสิต SEEN เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2562

2/12/2563 15:06:40น. 2224
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 น.ส.พัชราภรณ์ สุริยะ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การผลิตถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดเพื่อบำบัดสีย้อมแอซิดแดง โดยมี ดร.สุชัญญา ทองเครือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
2/12/2563 15:06:40น. 2224
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิต SEEN เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2562

#University of Phayao #SEEN UP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน