อาจารย์คณะนิติศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ให้เป็นชุมชนนวัตกรรมเรื่องการจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ด้วยศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุและทุนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การจัดการหนี้สินโดยศักยภาพของผู้นำชุมชนเบื้องต้น” และ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยศักยภาพของผู้สูงอายุเบื้องต้น”

11/11/2563 10:51:34น. 802
อาจารย์คณะนิติศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  ให้เป็นชุมชนนวัตกรรมเรื่องการจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ด้วยศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุและทุนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1  ในหัวข้อ “การจัดการหนี้สินโดยศักยภาพของผู้นำชุมชนเบื้องต้น” และ  “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยศักยภาพของผู้สูงอายุเบื้องต้น”

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการการพัฒนาอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ให้เป็นชุมชนนวัตกรรมเรื่องการจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ด้วยศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุและทุนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การจัดการหนี้สินโดยศักยภาพของผู้นำชุมชนเบื้องต้น” และ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยศักยภาพของผู้สูงอายุเบื้องต้น” ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-18.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 11 อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.)     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
11/11/2563 10:51:34น. 802
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน