SEEN จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ และภาพถ่ายดาวเทียมในการประเมินการเจริญเติบโตของพืช”

10/11/2563 22:25:58น. 347
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมนำโดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับ ดร.สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า นักภูมิสารสนเทศ จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ และภาพถ่ายดาวเทียมในการประเมินการเจริญเติบโตของพืช” มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ให้กับอาจารย์ นิสิต และนักวิจัยรวมถึงผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งการบรรยายดังกล่าวผู้ที่สนใจสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อเชื่อมโยงสู่งานวิจัยในการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการต่อไป


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
10/11/2563 22:25:58น. 347
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน