นิสิต SEEN ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลบ้านตุ่น

2/11/2563 20:52:40น. 2077
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย พิมลศรี และดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ได้นำนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการน้ำชุมชน ได้รับการต้อนรับจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และกลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลบ้านตุ่น ภายใต้โครงการหลักสูตรระยะสั้นการบริหารน้ำชุมชนอย่างยั่งยืนปีการศึกษา 2563 เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้นิสิตเรียนรู้นอกห้องเรียนจากสถานที่จริง ซึ่งมีการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ เป็นการอนุรักษ์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้เป็นอย่างดี 


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
2/11/2563 20:52:40น. 2077
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิต SEEN ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลบ้านตุ่น

#คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม #SEEN UP #SEEN
#sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg6 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน