ม.พะเยา ได้รับโล่จากการเป็นสถาบัน “สนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า แห่งล้านนาตะวันออก”

22/10/2563 16:48:50น. 2733
สถานีอัดประจุไฟฟ้า

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่จากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุริมพัฒน์ สัทธรรมนุวงศ์ ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งได้รับโล่จากกระทรวงพลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) จากการที่ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)  ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในพื้นที่ล้านนาตะวันออกที่ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป

สถานีอัดประจุไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยา  ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน ดำเนินการโดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ในการสนับสนุนการลงทุนสำหรับการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ ในการติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปราการ บุญมาวงศ์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะวิศวกรรมศาสตร์ / นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
22/10/2563 16:48:50น. 2733
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ได้รับโล่จากการเป็นสถาบัน “สนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า แห่งล้านนาตะวันออก”

#สถานีอัดประจุไฟฟ้า
#sdg7 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.



รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน