นิสิต ม.พะเยา ผุดไอเดีย สร้างแลนด์มาร์กจุดทิ้งขยะในมหาวิทยาลัยผ่าน Google my map

16/10/2563 10:36:48น. 535
ม.พะเยา  ผ้าไทย

มหาวิทยาลัยพะเยามีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมหาวิทยาลัยสะอาด (Green and Clean University) ด้วยภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงามและสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี รณรงค์การลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม การแยกขยะ สร้างจิตรสำนึกรักป่ารักธรรมชาติ พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ โดยนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจถังขยะในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อปักหมุดจุดทิ้งขยะในมหาวิทยาลัยพะเยาผ่าน Google my map เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงจุดทิ้งขยะ ลดปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ พร้อมอธิบายการคัดแยกขยะ ผ่านสัญลักษณ์การคัดแยกขยะ และตัวถังขยะที่เป็นในแต่ละสีอีกด้วย


           นางสาวดวงสมร ท้าวคำลือ นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อมูลชุดนี้คือการแสดงข้อมูลเรื่องของถังขยะที่กระจายตามจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยภาพรวมที่มองง่าย ว่าภายในมหาวิทยาลัยนั้น มีถังขยะแบบใดบ้าง แต่ละถังตั้งอยู่ส่วนไหน ซึ่งเมื่อสมาชิกในกลุ่มสำรวจแล้ว พบว่ามีถังขยะอยู่ 2 แบบ คือถังขยะแบบแยกถัง และถังขยะแบบทิ้งรวม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีโครงการ Recycle ขยะมูลฝอย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการทิ้งขยะของทั้งนักเรียน นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อเรานำข้อมูลทั้งหมดมาปักหมุดบน google my map จะสามารถบอกเราได้อย่างชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในเรื่องของการทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด”


          โดยที่ผ่านมานิสิตกลุ่มนี้ยังได้ปักหมุดผ่าน google my map อาทิ จุดบริการน้ำดื่มในมหาวิทยาลัย และ จุด ขึ้น-ลง รถเมล์ในมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและตระหนักให้ผู้คนในมหาวิทยาลัยพะเยาหันมาสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากจะส่งผลดีในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว ยังเป็นการสื่อสารวิธีใหม่ๆ ที่ให้ผู้คนเข้าถึงและเข้าใจในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์มากขึ้นอีกด้วย


1. click จุดทิ้งขยะ ม.พะเยา


2. click จุดบริการน้ำดื่ม ม.พะเยา


3. click จุดขึ้น-ลงรถเมล์ ม.พะเยา

        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   CTV   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
16/10/2563 10:36:48น. 535
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน