คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการทำบุญคณะแพทยศาสตร์

8/10/2563 17:49:57น. 2378
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการทำบุญคณะแพทยศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม .. 2563 ลานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนายภาณุวัฒน์ ทวีกุล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน อาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสืบสาน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นประเพณีอันดีงามของคณะแพทยศาสตร์ และสังคม เสริมสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรและสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายอนุกูล สุตโสม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
8/10/2563 17:49:57น. 2378
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการทำบุญคณะแพทยศาสตร์

#ทำบุญคณะแพทยศาสตร์ #คณะแพทยศาสตร์ ม.พ.
#sdg7 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน