ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เปิดให้บริการตามช่วงเวลาปกติ

1/10/2563 16:30:47น. 832
ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาเปิดให้บริการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เปิดให้บริการตามช่วงเวลาปกติ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.00 - 20.30 น.

เสาร์ - อาทิตย์ เปิดบริการเวลา 09.00 - 17.00 น.

ปิดบริการวันหยุด วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของทางราชการ

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการการเข้าใช้บริการ ดังนี้
1. การเข้าอาคาร
1.1 ผู้ใช้บริการ ใช้ทางเข้าด้านคลินิกแพทย์แผนจีน อาคารเรียนรวมหลังใหม่
1.2 ผู้ใช้บริการ สแกน QR Code "มพ.ชนะ" เพื่อเข้าอาคาร ณ ประตูทางเข้า ศูนย์บรรณสารฯ
1.3 ผู้ใช้บริการต้องผ่านจุดคัดกรอง โดยต้องดำเนินการดังนี้
1.3.1 สวมใส่หน้ากากอนามัย
1.3.2 แสดงข้อมูลการเช็คอิน "มพ.ชนะ"
1.3.3 วัดอุณหภูมิร่างกาย โดยต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส (ผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ งดเข้าใช้บริการ)
1.3.4 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
1.3.5 สแกน QR Code "บันน่าเช็คอิน" เพื่อเปิดประตูเข้าภายในศูนย์บรรณสารฯ
1.3.6 คำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม
2. การออกอาคาร
2.1 ผู้ใช้บริการ สแกน QR Code "บันน่าเช็คอิน" เพื่อเปิดประตูออกจากศูนย์บรรณสารฯ
2.2 ผู้ใช้บริการ สแกน QR Code "มพ.ชนะ" เพื่อออกจากอาคาร ณ ประตูทางเข้า ศูนย์บรรณสารฯ


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
1/10/2563 16:30:47น. 832
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน