SEEN จัดโครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

28/9/2563 13:40:13น. 2331
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 26-27 กันยายน 2563คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ณ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจคุณค่าและความหมายของพลังงานทดแทน มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีคณาจารย์และรุ่นพี่ให้การดูแล เสนอแนะ รวมทั้งให้คำปรึกษาน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดี


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
28/9/2563 13:40:13น. 2331
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN จัดโครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

#SEEN UP #SEEN
#sdg4 #sdg7 #sdg13 #sdg15 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน