คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2563

18/9/2563 14:29:19น. 322
Green Office คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 18 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2563

โดยได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณสุประกิจ ทองดี คุณทรงศักดิ์ ควรคิด คุณสรรเพ็ช รอดพินิจและคุณร่มศิริ เสียงใส ซึ่งจากการเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในหลายประเด็นเพื่อนำมาปรับใช้กับการปรับดำเนินการภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียวต่อไป
      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์   
ข้อมูล/ข่าว :    นาย วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
18/9/2563 14:29:19น. 322
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน