คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2563

16/9/2563 16:12:00น. 326
คณะนิติศาสตร์, Green Office

วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะนิติศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณารายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2563 โดยได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ท่านได้แก่ คุณสุประกิจ ทองดี คุณทรงศักดิ์ ควรคิด คุณสรรเพ็ช รอดพินิจและคุณร่มศิริ เสียงใส ซึ่งจากการเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวคณะนิติศาสตร์ ได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการนำมาปรับใช้กับการดำเนินการภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียวต่อไป      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
16/9/2563 16:12:00น. 326
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน