2 ทีมนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับทุนการดำเนินโครงการและผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดแนวคิดและแผนงานเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)” ใน โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)

7/8/2563 14:26:40น. 3376
2 ทีมนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับทุนการดำเนินโครงการและผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดแนวคิดและแผนงานเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)” ใน โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)

ทีมนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับทุนการดำเนินโครงการและผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดแนวคิดและแผนงานเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)” ใน โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

โดยทั้ง 2 ทีมได้นำเสนอแผนงานการจัดทำนวัตกรรมและสื่อด้านสิทธิมนุษยชนใน 2 ประเด็น คือ
1.
สิทธิเด็กชายขอบ
2.
สิทธิของคนไร้บ้าน

ภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Sustainable Development Goals – SDGs) ที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศมองการพัฒนาครบทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และผลกระทบจากภาวะ Covid 19

โดยกิจกรรมครั้งนี้คัดเลือกทีมผู้ผ่านเข้ารอบในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 35 ทีม และระดับอุดมศึกษาจำนวน 35 ทีม รวมทั้งสิ้น 70 ทีม ทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ส่งเข้าประกวดทีมละ 20,000 บาท เพื่อผลิตผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

โดยมีการนำเสนอผลงานและประกาศผลรางวัล ดังนี้
ทีมชนะเลิศทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 และรางวัลชมเชย จะได้รับโล่รางวัล รวมเงินรางวัล มูลค่า 1,710,000 บาท


ประกาศผลการคัดเลือกแนวคิดและแผนงาน เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (
Youth Standing Up for Human Rights)    https://qrgo.page.link/bHtfx 
 
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
7/8/2563 14:26:40น. 3376
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


2 ทีมนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับทุนการดำเนินโครงการและผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดแนวคิดและแผนงานเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)” ใน โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)

#uplaw #มหาวิทยาลัยพะเยา #นิติศาสตร์ #เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) #คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน