คณบดีเข้าร่วมประชุมข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษากับสำนักงานชลประทานที่ 2

5/8/2563 15:25:20น. 385
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาและคณะสำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการวิจัยด้านบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ระหว่างส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล วางกรอบแนวทางการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
5/8/2563 15:25:20น. 385
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน