กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะนิติศาสตร์) ร่วมจัดโครงการประชุมระดมความเห็น และติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

31/7/2563 17:29:25น. 4218
มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะนิติศาสตร์)  ร่วมจัดโครงการประชุมระดมความเห็น และติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา ในระดับประถมวัย ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะนิติศาสตร์)ร่วมจัดโครงการประชุมระดมความเห็น และติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และเตรียมความพร้อมให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาในพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูเข้าร่วมการประชุมกว่า 80 คน ณ ห้องพุฒตาลโรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   facebook:Theerayuth King Kaewsing   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
31/7/2563 17:29:25น. 4218
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะนิติศาสตร์) ร่วมจัดโครงการประชุมระดมความเห็น และติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

#uplaw #up #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์ #สิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา #school of law #university of phayao


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน