ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อการส่งเสริมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (กิจกรรมที่ 3)

20/7/2563 17:31:10น. 5352
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา  เพื่อการส่งเสริมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (กิจกรรมที่ 3

         ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อการส่งเสริมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (กิจกรรมที่ 3 ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กา ประธานสภาพนักงาน ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน คณะทำงานบริหารประจำศูนย์ฯ จัดโดย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลแม่กา(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) อำเภอเมือง จ.พะเยา (พย 011001) ซึ่งมี ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จัดขึ้น ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา

       ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมมอบป้าย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลเเม่กา(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) โดย สำนักงานยุติธรรม จ.พะเยา การบรรยายให้ความรู้ข้อกฎหมายโดยคุณจรัส สุทธิกุลบุตร ในหัวข้อพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พศ.๒๕๖๒ กิจกรรมเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำรวจ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเเละนอกมหาวิทยาลัย โดยวิทยากร ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ เเละ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล อาจารย์เเละผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยา

       “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลเเม่กา (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)” ได้ผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนรับรองตามกฎหมายแล้ว หากมีข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญา และคู่กรณีประสงค์ให้ศูนย์ฯ ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ และทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท ซึ่งผลของข้อตกลงสามารถบังคับใช้และมีผลตามกฎหมาย พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ 2562 สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

อ้างอิง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/151/T_0032.PDF

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-466-666 งานคลินิกกฎหมาย 3862
law.up@up.ac.thPrint Friendly and PDF

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อการส่งเสริมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (กิจกรรมที่ 3)

#ศูนย์ไกล่เกลี่ย #ม.พะเยา #ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท #ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งแรกแห่งเดียวที่จัดตั้งในมหาวิทยาลัย #ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แห่งแรกในจังหวัดพะเยา #ไม่มีค่าใช้จ่าย #ความยุติธรรม #กรมคุ้มครองสิทธิ #บริการชุมชน #uplaw #คลินิกกฎหมาย
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน