คณะนิติศาสตร์จัดประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ รหัส 63 ผ่านช่องทาง facebook live กลุ่มปิด

27/6/2563 18:40:31น. 3084
คณะนิติศาสตร์จัดประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ รหัส 63 ผ่านช่องทาง facebook live กลุ่มปิด

วันที่ 27 มิถุนายน 2563  เวลา 14.00น. คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ รหัส 63 ผ่านช่องทาง facebook live กลุ่มปิด
ณ ห้อง 
DSA Studio กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ และถาม-ตอบ
คำถามจากผู้ปกครอง โดยมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้

-พันธกิจของคณะนิติศาสตร์

บัณฑิตที่พึงประสงค์ (เมื่อบัณทิตเรียนจบ เราคาดหวังว่านิสิตจะเป็นคนแบบใด)

-แนะนำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองเห็นถึงความพร้อมของคณะนิติศาสตร์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

-แนะนำสิ่งอำนายความสะดวกในมหาวิทยาลัยและในคณะนิติศาสตร์

-การยืมหนังสือ Online 

-เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา และ การพ้นสภาพนิสิต

-ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะ

-ทุนการศึกษา

-การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา(กยศ. + กรอ.)

-Website คณะนิติศาตร์

-นโยบายการเรียน Online ของคณะนิติศาสตร์

-ค่าเทอมทุกหลักสูตร ทั้งระบบเทอมปกติ และ ภาคเรียนฤดูร้อน

-การรับน้อง

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กฤตพร จุใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ/คณะนิติศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
27/6/2563 18:40:31น. 3084
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์จัดประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ รหัส 63 ผ่านช่องทาง facebook live กลุ่มปิด

#ประชุมผู้ปกครอง #นิติ ม.พะเยา #uplaw


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน